Multiple Sclerose

Bij personen met MS is het erg belangrijk om voldoende actief te zijn en een aangepast neurologisch oefenprogramma te volgen. Samen proberen we om achteruitgang zo goed mogelijk tegen te gaan en indien nodig, aanpassingen te doen om om te gaan met je moeilijkheden.

Op gepaste tijdstippen wordt jouw evolutie ook geëvalueerd en gecommuniceerd met je neuroloog. Zo kunnen we je oefenprogramma zo goed mogelijk optimaliseren.