Ergotherapie

Het doel van ergotherapie is mensen (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagdagelijkse leven. Dit door hulpmiddelen aan te reiken, maar ook advies te geven aan de patiënt zelf of aan de naaste omgeving rond valpreventie of hoe bepaalde transfers moeten gebeuren, …
We geven ook advies rond welk loophulpmiddel te gebruiken en de eventuele aanvraag die hiervoor moet gebeuren.
Voor mensen onder de 65 jaar met een beperking kunnen we ook een aanvraag doen bij het VAPH.
 
Ergotherapie kan zeer zinvol zijn voor mensen met een neurologische aandoening (bv Parkinson, MS, CVA) maar ook mensen met een amputatie, heup/kniefracturen, ouderen met fysieke of cognitieve problemen kunnen allemaal terecht bij mij.
 
Huisbezoeken zijn mogelijk in regio Diepenbeek en Hasselt.
 
Ergotherapie wordt terugbetaald door de mutualiteit indien u naar een erkend revalidatiecentrum bent geweest (maximum 6 maanden voor de opstart). Mensen met een ernstige ziekte hebben ook recht op een terugbetaling (bedrag afhankelijk van je verzekering). Hierbij worden de tarieven opgelegd door het RIZIV toegepast.
 

Verder kan je ook terecht voor een (eenmalig) advies rond valpreventie, woningaanpassingen, aanvragen van loophulpmiddelen of VAPH,… Deze sessies worden indien u niet voldoet aan bovenstaande criteria niet terugbetaald. (60 euro+ vervoerskosten)

Voor terugbetaling via de mutualiteit of verzekering is altijd een voorschrift nodig van de huisarts of revalidatie arts (indien je naar een erkend revalidatiecentrum bent geweest).