CVA-infarct-hersenbloeding

Na een CVA gebeurt er vaak een revalidatie in een revalidatiecentrum. Ook na deze periode is ondersteuning door een kinesist om je functioneren verder te verbeteren zeker aan te raden. Hiervoor kan je bij Kine Kaatsbeek terecht. Samen bekijken we welke doelen je graag wil bereiken en gaan we op zoek naar een optimaal behandelplan.

Hierbij wordt gewerkt met het Bobath-concept, een probleemgeoriënteerde benadering waarbij het individu centraal staat.